sina.com.cn
首页 | 新闻 | 体育 | 娱乐 | 游戏 | 邮箱 | 搜索 | 短信 | 聊天 | 天气 | 答疑 | 交友 | 导航
 
新浪汽车首页 > 图片 > 未来能源汽车
日产X-Trail FCV
 
日产X-Trail FCV
X-Trail FCV是一款高压氢动力电池汽车,配备轻便锂电池组。它的高能引擎能够产生最大85千瓦动力,最高时速可达145公里,行驶范围则超过350公里。
 
发表评论

 


新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

Copyright (C) 1996 - 2004 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网